HOMESTAY VINHOMES OCEAN PARK

(Cập nhật: 8/7/2022 6:21:02 PM)

Căn hộ đa dạng về công năng: Studio, 1 ngủ+, 2 ngủ+ và 3 ngủ . ....

LOẠI CĂN HỘ

✓ Studio: 33 - 36m2. Giá từ: 

✓ 1PN+1: 43m2. Giá từ: 

✓ 2PN+1WC: 55m2. Giá từ:

✓ 2PN+1+2WC: 64m2. Giá từ: 

✓ 3PN (2WC): 75m2. Giá từ:

 

Hotline:0945 436 569