BÁN SHOP TMDV HẢI ÂU 09 KHU PHỐ NHẬT / HỖ TRỢ CHO THUÊ

BÁN SHOP TMDV HẢI ÂU 09-SP / HỖ TRỢ CHO THUÊ

Diện tích đất 82 m / Mặt tiền 5,5m
Sàn tầng 1 là 54 m / Xây 05 tầng 
Khu phố Nhật Bản

Cùng nhóm HA9-SP09 TMDV HẢI ÂU

Hotline:0945 436 569